COVID-19

UPDATE

Huset holder lukket pga. restriktioner. Vi ses snart igen!

Generelle retningslinjer

I kulturhuset tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19. Er du gæst, arrangør eller lejer du et lokale i Huset, bedes du derfor læse nedenstående information:


VI PASSER PÅ HINANDEN UNDER CORONA

Du kan trygt komme til events og aktiviteter i Huset. Vi arbejder med følgende forholdsregler.

CORONAPAS: Hav din coronapas-app klar på din telefon eller fremvis dit negative testsvar, når du ankommer dit arrangement.

MUNDBIND: Fra 10.12 skal du bære mundbind, når du færdes i Huset. Du må kun tage det af, når du sidder ned.

ALKOHOLSALG: Fra 10.12 vil alt barsalg til events lukke kl. 24:00.

KAPACITET: Fra 10.12 afholder vi ikke events eller koncerter med med mere 50 stående gæster. Aktiviteter med siddende gæster afholdes som planlagt.

FOREBYG SMITTE: I Huset sørger vi for, at du trygt kan deltage i vores forskellige events, spise i Spisehuset eller besøge Bastard Café. Det gør vi ved jævnligt at rengøre overflader, lufte ud, sørge for håndsprit og tjekke coronapas.

Vi opfordrer til, at du følger følgende råd:

  • Bliv hjemme ved symptomer og bliv testet
  • Vask hænder og brug håndsprit
  • Hold afstand

SYMTOMER: Hvis du har Covid-19-symptomer på dagen eller venter på testsvar, beder vi dig om ikke at tage til events i Huset, så vi kan forhindre yderligere smitte og sikre alle en tryg oplevelse.

SMITTESTOP: Vi opfordrer alle til at tænde og bruge appen SmitteStop, der kan downloades på smittestop.dk eller via din App shop

UPDATE

Huset is closed due to Covid-19 restrictions

WE TAKE CARE OF EACH OTHER DURING CORONA

You can safely join our events and activities at Huset. We work with the following precautions during Corona.

CORONA PASS: Have your coronapassport-app ready on your phone or show your negative test result when you arrive at the entrance for your event.

MASKS: You must wear a mask, except when seated.

ALCOHOLIC BEVERAGES: From 10.12 the bar will close every night at 24:00

CAPACITY: From 10.12 all events and concerts with a standing crowd will be held with a maximum cap of 50 guests. Seated activities will run as planned.

PREVENT INFECTION: At Huset we make sure that you can safely participate in our various events, eat at our restaurant Spisehuset or visit Bastard Café. We regularly clean surfaces, we air out our venues, provide hand sanitizer and check coronapassports upon arrival.

We encourage you to follow these tips:

  • Stay at home if you have any symptoms and get tested
  • Wash hands and use hand sanitizer
  • Keep distance

SYMPTOMS: If you have Covid-19 symptoms or are waiting for test results, we ask you not to go to Huset, so that we can prevent further infection and ensure everyone a safe experience.

SMITTESTOP: We encourage everyone to turn on and use the app SmitteStop, which can be downloaded at smittestop.dk or via your App shop

12.11.2021 Nu skal du vise coronapas igen

  • Pr 12.11.21 skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas for at komme i Huset.

Coronapasset er gyldigt, hvis du er færdigvaccineret eller har fået første vaccinedosis for mindst 14 og højst 42 dage siden

Du har også et gyldigt coronapas med en negativ PCR-test, der højst er 72 timer gammel eller en hurtigtest, der højst er 48 timer gammel.

Tidligere smitte giver gyldig coronapas fra 14 dage efter en positiv PCR-test til 6 måneder efter.

  • Vi opfordrer stadig til, at man udviser god stil og omtanke bl.a. ved at blive hjemme, hvis man har symptomer, at man hoster og nyser i ærmet, at man husker håndvask og håndsprit og stadig holder afstand så vidt muligt.
  • Vi har stadig fokus på hygiejnen og rengør kontaktflader så vidt muligt. Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter.

Vi håber, at I alle vil være med til at vise omtanke og god stil, når vi mødes i Huset.

Hvis I har spørgsmål, så tøv ikke med at hive fat i en medarbejder.