presse

Presse og GDPR

Spørgsmål vedr. presse eller kommunikation kontakt vores kommunikationaredaktør:

Christina Lykkegaard b95x@kk.dk / Tlf.nr.: 20 49 19 16

Husets logo og font

Du kan downloade Husets logopakke og font her, hvis du skal lave promotionmateriale til forskellige events og aktiviteter. Husets logo skal være synligt og markant, men det er valgfrit, hvor på designet, det placeres.

Kontakt vores PR-medarbejder for pressehenvendelser eller promotion af dit event.

Download

Husets design manual

Husets logopakke

Husets font

GDPR og brug af billeder

Vi gør opmærksom på, at Huset har en gruppe af frivillige fotografer, der ofte tager billeder til events, som vi bruger på vores facebookside og instagram, her på hjemmesiden eller på printede flyers og plakater.

Siden indførelsen af databeskyttelseslovgivningen skal der indhentes skriftligt samtykke, hvis enkeltpersoner er fremtrædende på billederne. Hvis vi tager et billede af dig, som vi gerne vil bruge på nogen af vores kanaler, kontakter vi dig og beder dig om at underskrive en samtykkeerklæring om billedbrug.

Gæster til vores events kan godt komme til at optræde på billeder uden at vi indhenter skriftligt samtykke. Det er nemlig lovligt at tage såkaldte “stemningsbilleder” til offentlige arrangementer, hvor det ikke er enkeltpersoner, der er i fokus på billederne. Hvis du er uenig i vores vurdering, må du meget gerne kontakte os, så fjerner vi billedet fra vores kanaler fremadrettet.

Du kan downloade og læse samtykkeerklæringen her.

Dine rettigheder

Når du giver dit samtykke, har du efterfølgende en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning. Du kan læse mere om dine rettigheder på: www.kk.dk/artikel/databeskyttelsesraadgiveren

Det er frivilligt, om du vil give os dit samtykke. Hvis du vælger ikke at give dit samtykke, vil det ikke påvirke dig i andre sammenhænge. Og hvis du vælger at give dit samtykke, kan du altid trække det tilbage på et senere tidspunkt.


Tilbagekaldelse

Tilbagekalder du samtykket, eller anmoder du om af få dine oplysninger slettet, vil vi fjerne navn, billeder og video fra pågældende hjemmeside og opslag på sociale medier. Vi kan dog ikke garantere en effektiv sletning af oplysningerne. Dette skyldes måden internettet virker på og de sociale mediers egne vilkår.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.