Ledige stillinger

Praktik i Huset

Huset har 2 praktikstillinger til studiepraktikanter med opgaver indenfor grafik, visuel kommunikation og sociale medier til Husets PR-team. Praktikforløb varer i 3 til 6 mdr. og starter typisk i februar eller august.

 

Læs mere om studiepraktik som Grafisk praktikant.

Læs mere om studiepraktik som kommunikationspraktikant-feb-2020 til Husets musikprofil.

 

Ansøgningsfrist for start i august: 1. maj.

Ansøgningsfrist for start i februar: 1. november.

 

Vilkår og rammer

Praktikken er ulønnet, og vi prioriterer derfor ansøgere, som er i gang med et uddannelsesforløb, hvor praktik indgår som en del af studiet, og hvor praktikanten derfor er berettiget til at få SU.

Praktikken er i udgangspunktet fuldtid, men vi har fuld forståelse for, at fuldtidspraktik er en mundfuld, så vi tilpasser naturligvis opgaver og arbejdstid med studieaktiviteter såsom kurser, vejledningsmøder og opgaveskrivning.

Det er vigtigt for os, at de mål vi sætter i fællesskab lever op til krav og forventninger fra uddannelsesinstitutionen og giver praktikanten mulighed for at afprøve sine kompetencer i virkeligheden. Derfor er praktikanter tilknyttet en vejleder, som afholder opstart-, midtvejs- og evalueringssamtaler. Vejlederen kan også være behjælpelig med at formidle kontakt rundt om i organisationen i forbindelse med evt. indhentelse af empiri til praktikrapport. Vi er altid interesserede i at lære af praktikanters ofte gode og værdifulde indsigter, men det er valgfrit, om man ønsker at dele sin praktikrapport med os.