Skab kultur

Vi skaber kultur sammen

Husets filosofi er, at kultur er noget vi skaber sammen.

Født ud af 1970’ernes engagement for nye demokratiseringsformer har Huset fra start været et sted, hvor brugerne selv i fællesskab skabte og organiserede aktiviteterne. Det var et sted, hvor man kunne få ting til at ske og udleve kunstneriske drømme.

Huset har en lang historisk tradition for foreningsliv og græsrodsaktivisme, og det er denne ånd, der lever videre i vores strategier om samskabelse, frivillighed og fællesskab i dag. Det er ideer, som, udover at gøre Huset til et attraktivt og kreativt samlingspunkt, også har haft stor betydning for arbejdet med kultur i København og Danmark.

Frivillige fællesskaber

Selvom de fleste nu har klippet håret og fået et job, lever ånden fra de selvorganiserede foreninger videre. De fleste af Husets events – fra koncerter til teaterforestillinger – er drevet af frivillige kræfter, og det samme gælder dem der arbejder i barerne og bag scenen.

Frivillighed er ikke gratis arbejdskraft og må aldrig blive opfattet sådan. Derfor er Husets frivillighold også åbent for alle, uanset baggrund, erfaring, kompetencer og kvalifikationer. Det eneste, man skal have med i rygsækken er engagement.

Der er to mål med at bruge frivillighed strategisk i arbejdet med kultur. Det første er, at skabe inkluderende fællesskaber omkring kulturen, som ikke afhænger af indkomst, profession og baggrund. i Huset mødes vi om det, vi brænder for – ikke dem vi er ude i samfundet.

Det andet mål er, at den frivillige indsats gør os i stand til at skabe alternative kulturoplevelser, som ikke nødvendigvis ville kunne klare sig på markedskræfternes vilkår. Vi kan holde billetprisen nede og dermed være et kulturtilbud for alle københavnerne.

At give plads

En del af Husets aktiviteter er helt eller delvist udviklet gennem samskabelse. Men hvad betyder det egentlig i praksis?

‘Samskabelse’ er et buzzword, der er kommet på mode i disse år, og det kan være svært at forklare. For os betyder det, at vi giver plads til, at eksterne aktører kan udfolde deres potentiale inden for Husets rammer.

Det gør vi, fordi vi godt ved, at vi ikke sidder med alle de gode ideer i København. Kulturlivet er i konstant bevægelse, og nye ideer og kunstformer springer op af jorden, som anemoner om foråret, og vi favner aktivt denne bevægelse, ved at opsøge og udvikle nye samarbejder.

Dertil kommer, at kulturlivet mange steder er præget af, at etablerede udvalg, sekretariater og bookere har magten til at placere dem på scenen, som de opfatter som høj kvalitet. Men kvalitet er ikke universel, og vi vil være en del af en bevægelse imod at demokratisere kulturlivet og gøre det tilgængeligt for de grupper, der tidligere har været udelukket.

Husets administration og produktionsteam har mange års erfaring i kulturproduktion, som kan komme helt nye og uprøvede aktører til gode. Vi yder teknisk og produktionsmæssig assistance, stiller professionelle faciliteter til rådighed, og understøtter PR og kommunikation.

Samskabelse handler om at udvikle det kulturelle vækstlag i bredeste forstand, både på og bag scenen.

Kriteriemodel

For at sikre både bredde og kvalitet i Husets kulturtilbud, arbejder Huset med en kriteriemodel. Den beskriver de kriterier, Huset  lægger vægt på i udvælgelsen af nye samarbejdspartnere og kulturelle koncepter.

Download Husets kriteriemodel.

Er du kulturskaber?

Der er rig mulighed for selv at komme på banen bringe nye ideer i spil i Huset. Kontakt os, hvis du har en god ide og har lyst til at blive en del af fællesskabet.